Ja Jestem. Dołącz do wspólnej adoracji!

II edycja ogólnopolskiej modlitwy o czystość dla młodzieży i małżeństw! 

O Dziele

Dzieło “Ja Jestem” to kontynuacja ogólnopolskiej modlitwy “Młodzi za Jezusem”, której głównym celem jest modlitwa o łaskę czystości dla młodzieży i małżeństw oraz ukazanie realnego działania Pana Jezusa w czasie Adoracji! Pragniemy zaprosić do Miłości, którą jest sam Pan Jezus i którą dzieli się z nami w intymny, i mistyczny sposób, kiedy trwamy wpatrzeni w Najświętszy Sakrament. Czujemy się wezwani do modlitwy o czystość przez samego Pana Jezusa, który mówił do sługi Bożej Rozalii Celakówny: “Popatrz, Moje dziecko, jak strasznie Mnie ranią grzechy nieczyste! Jaką straszną boleść zadają Mi te dusze!” oraz Maryję, która mówiła w Fatimie: “Najwięcej ludzi do piekła idzie przez grzechy nieczyste”. Intencją Boga nie jest wzbudzanie w nas lęku, ale chronienie nas, ponieważ Bóg tak mocno nas ukochał, iż największym Jego cierpieniem jest cierpienie człowieka. Grzech to największe cierpienie i człowieka, i Boga.

Zapraszamy do modlitwy o czystość, ponieważ jest ona bardzo atrakcyjna i niesie za sobą ogromną wartość. To ona uzdalnia człowieka do prawdziwej wolności i prawdziwego szczęścia. To dzięki czystości odkrywamy wartość człowieka i otwieramy się na piękno stworzenia, to dzięki niej jesteśmy gotowi do służby. Stajemy przed Bogiem, jak Abraham, który wstawiał się za Sodomę i prosimy za tych, którzy być może patrzą na czystość w perspektywie “obciachu”. Za wzór modlitwy obieramy Maryję, która dzięki wierze odzyskała to, co Ewa straciła przez niewierność. Dlatego głęboko wierzymy, iż dzięki naszej modlitwie wiele osób odzyska czystość i prawdziwą radość życia!
Każdego, kto chciałby dołączyć do wspólnej modlitwy prosimy o wpisanie się na konkretną godzinę Adoracji i wybranie miejsca, gdzie Pan Jezus jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie.

Cel

Modlimy się obecnością na Adoracji o łaskę czystości dla młodzieży i małżeństw!

Formacja

 W każdą sobotę na naszej stronie będą publikowane filmy formacyjne i świadectwa o Adoracji. W ostatnią sobotę października zapraszamy na dzień skupienia – szczegóły wkrótce!

Jak dołączyć?

Wpisz się na naszej stronie na wybraną godzinę Adoracji i udaj się do najbliższego miejsca, gdzie jest wystawiony Pan Jezus, aby dołączyć do modlitwy!

Zaproszenia

Pan Jezus o Adoracji
Małżeństwo nieidealne – małżeńska Adoracja
Nieczystość przysłania zdolność widzenia Pana Boga
Jezus leczy najboleśniejsze rany!
Ks. Mieczysław Piotrowski TChr
Bóg chce działać w Twoim życiu!
Ks. Jerzy Molewski TChr

Formacja

Bóg mówi w ciszy – ks. Andrzej Gos
Owoce Adoracji – ks. Dariusz Węgrzyn
Największy z cudów! ks. Jerzy Molewski TChr

Świadectwa

Małżeńska Adoracja
Cud Eucharystyczny w Legnicy | Świadectwo
ks. Andrzej Ziombra
Manifestacja złego ducha w czasie Adoracji
Prosić i nigdy się nie poddawać!
Cud Eucharystyczny w Legnicy | Świadectwo
ks. Andrzej Ziombra
Manifestacja złego ducha w czasie Adoracji
Zapraszamy na nasz kanał na YT, gdzie wciąż są dostępne filmy formacyjne z poprzedniego roku autorstwa między innymi: ks. Jerzego Molewskiego TChr, ks. Dominika Chmielewskiego, ks. Marka Dziewieckiego.

Patroni dzieła

Bł. Karolina Kózkówna

Została zamordowana w obronie czystości

bł. Rodzina Ulmów

Męczennicy z Markowej

Modlitwa ofiarowania przed Adoracją

„Panie Jezu, przez wstawiennictwo bł. Karoliny i bł. Rodziny Ulmów proszę Cię o uświęcenie polskiej młodzieży i polskich rodzin. Obdarz ich światłem zrozumienia wartości czystości i przyjęcia, jako dar. Wpatrzeni w Ciebie niech dojrzewają do prawdziwej postawy Miłości, która objawia się w decyzjach i konkretnych czynach. Wypełnij ich serca wdzięcznością i uwielbieniem za Twoje dary. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen”

Zapisz się na Adorację

Akcja została zakończona. Dziękujemy wszystkim za udział!

Adoracja to dać się pochłonąć Bogu i wchłaniać Go w siebie. To jest sensem i celem twego istnienia. To jest twoim istnieniem prawdziwym

Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej